Điều khoản sử dụng website

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Khi bạn tiếp tục truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Bản quyền

Mọi nội dung, hình ảnh, đồ họa, biểu tượng, logo và thông tin khác trên trang web này thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc đã được sự cho phép của chủ sở hữu. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi cung cấp thông tin trên trang web này nhằm mục đích cung cấp dịch vụ và sản phẩm, đồng thời giới thiệu thông tin về công ty và hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Bạn cam kết sử dụng thông tin này cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ luật pháp nào.

3. Liên kết đến trang web bên ngoài

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web này. Việc bạn sử dụng các trang web bên ngoài phụ thuộc vào riêng bạn và bạn nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của từng trang web.

4. Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật đã được công bố trên trang web. Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ chính sách bảo mật trước khi cung cấp thông tin cá nhân.

5. Từ chối trách nhiệm

Chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào liên quan đến độ chính xác, tính đúng đắn, hoàn thiện hoặc đáng tin cậy của thông tin trên trang web này. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng thông tin từ trang web và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hay mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

6. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này mà không cần thông báo trước. Việc thay đổi này có hiệu lực ngay khi được công bố trên trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản mới.

7. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến về điều khoản sử dụng này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.
Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn có trải nghiệm tích cực và hữu ích khi truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Cập nhật lần cuối: 17:00 - 22/07/2023